Galeria w Akwarium

W zwi�zku z zakończeniem letniego sezonu turystycznego 2008 roku, w Akwarium Gdyńskim wznawia sw� działalność Galeria, która znajduje się na parterze budynku i jest uzupełnieniem atrakcji w sezonie zimowym. Informacje o nowych wystawach i wernisa�ach będą udostępniane na tej stronie, a także w Kalendarium oraz Aktualnościach.

Serdecznie zapraszamy!

20.03.2010
Wystawa "FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY" w Akwarium Gdyńskim
Zapraszamy na wystawę "FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY" (Wildlife Photographer of the Year 2002-09), kt�r� Można zobaczyć w Galerii na parterze Akwarium Gdyńskiego od 20.03 do 25.04.2010 roku.
wystawę tworzł zwycięskie prace z konkursąw fotograficznych Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002 - 2009, organizowanych przez BBC Wildlife Magazine oraz Natural History Museum w Londynie.
 
   
 
Konkurs odbywa się rokrocznie od 1964 roku i w miarą swojego rozwoju stał się najbardziej cenionym i największym w ówiecie przedsięwziściem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. każdorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach i �smy rok z rzłdu w Polsce. Na ostatnią edycj� konkursu zg�oszono 43 tys. zdjęć, wykonanych przez ponad 3,7 tys. fotografów z 94 krajów.
 
   
 
Zdjęcia, które tworzł wystawę, są nie tylko obrazowymi ambasadorami świata Natury ale też ukazują artystyczną perfekcj�, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody, uchwycone przez fotografów w momencie jej wspania�ości. Niektóre są zwyczajne, a inneniezwykłe. Jedne podnoszłce na duchu, a drugie stawiające pytanie o nasze oddziaływanie na przyrodół. także Dzięki temu, wystawa ma ogromny walor edukacyjny, ukazując nam dramatyzm i rónorodność życia na Ziemi oraz inspirując do dba�ości o naszł planet� w przyszłości.
Patronat Honorowy nad wystawę obj�li: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister środowiska. Partnerem wystawy w Polsce jest Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Organizatorem wystawy w Polsce jest Agencja Zegart - Jerzy Zegarli�ski.
Serdecznie zapraszamy.

 


05.05.2009

Wystawa fotograficzna "Klimat i brzeg morza"
Akwarium Gdyńskie zaprasza na wystawę fotograficzn� pt.: "Klimat i brzeg morza", prezentującą potencjalne skutki zmian klimatu na naszym wybrzeżu, kt�r� przygotowała Akademicka Telewizja Edukacyjna UG wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wystawa fotograficzna prezentuje przykładowe skutki, jakie występują lub mogą wystąpią w XXI wieku na wybrzeżu Pomorza oraz w Zatoce Gdańskiej pod wpływem obecnych zmian klimatu. Pokazuje także przykłady przeciwdziałania gwałtownym zmianom klimatu, prowadzone na wybrzeżu gdańskim. Na wystawę składa się 16 wielkoformatowych plansz fotograficznych, wśród nich unikalne zdjęcia lotnicze i podwodne. Zaprezentowano także wyniki prac naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, związane z badaniami zmian klimatycznych w rejonie gdańskiego wybrzeża. wystawę będzie Można oglądać od 5 maja do końca sierpnia 2009 roku.
wejście do Galerii Akwarium na podstawie biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego. Serdecznie zapraszamy!

 


01.03.2009
Wystawa pokonkursowa "Bałtyk w obiektywie"
ogólnopolski konkurs fotograficzny "Bałtyk w obiektywie" odbywał się w ramach międzynarodowego projektu Moving Baltic Sea i być organizowany przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku (CIEE) oraz Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywał się w dwóch kategoriach: osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Wp�yn�o na niego 1 000 fotografii, w tym: 350 w kategorii niepełnoletni i 650 w kategorii pełnoletni. Poziom być bardzo zróżnicowany, ale organizatorów bardzo miło zaskoczyły osoby niepełnoletnie. Nagrodzone prace Można zobaczyć na wystawie w Akwarium Gdyńskim.

 

Nagrodzeni w konkursie "Bałtyk w obiektywie":
Kategoria osoby niepełnoletnie:
I miejsce: Wojciech Roma�ski z Kaniowa - fot. "Zamki na piasku", II miejsce: Julia Piwakowska z Gdańska - fot. "Ryby nigdzie nie widziałem", III miejsce: Iga Niezgodzka z Oówięcimia - fot. "Bałtyk. niech Cią poch�onie" Wyróżnienia: Aneta Bazyk ze sąupska - fot. "Zima", Anna Gabriel z Czernicy - fot. "wybrzeże Bałtyku", Sara Jasik z Gdańska - fot. "Rodzina nad wodę", Jagoda Nadolska z Gdańska - fot. "Molo", Daria Siekierska z Nowego Barkoczyna - fot. "Manu scriptum - lux mundi", Malwina Zakrzewska - fot. "Przyjaciel morza", Kamil Kowalski z �eby - fot. "Nasza per�a - Bałtyk", Sebastian Mintus z łodzi - fot. "Czas zadumy"
Kategoria osoby pełnoletnie:
I miejsce: Pawe� Herzog z łodzi - fot. "Sztorm", II miejsce: Piotr Buda z Warszawy - fot. "Nadmorska Rapsodia", III miejsce: Micha� Karcz z Warszawy - fot. "Pocztówka znad Bałtyku"
Wyróżnienia: Lidia Beata Barej z wałcza - fot. "Tallin. Plała Piryta", Małgorzata Księ�kiewicz z Sopotu - fot. "Morskie opowie�ci", Joanna Potorska z Gdańska - fot 1. "Bałtyk", fot. 2 "Nad Bałtykiem po pracy", Agnieszka �ychska ze ówinoującia - fot. "Dwie panie na plaży nie licząc psa", Dariusz Arnold z Bydgoszczy - fot. "Lawa", Hubert Bierndgarski ze sąupska - fot. 1 "poławiacz bursztynu", fot. 2 "Kuter wychodzłcy w morze", Marcin Bublewicz z Gryfic - fot. "Kolory Bałtyku", Andrzej Furs z Wetliny - fot. 1 i 2 "Bałtyk", Bartosz G�dziorowski z Warszawy - fot. "Wiatraki na morzu", Marcin Lewandowski z Kowal - fot. "Antena satelitarna", Dominik �apiłski z Gdańska - fot. "Przystań", Mateusz Matysiak z Gnojna Park - fot. "Migrujące kaczki lodówki", Piotr Rosięski z łodzi - fot. "podróż", Piotr Skrzypek z Poznania - fot. "Mewa Ko�obrzeg", Mateusz �ciborski z Gdańska - fot. "Che�bia", Grzegorz Tobo�a z łodzi - fot. "Sztorm", Dariusz �abi�ski ze �remu - fot. "Port w międzyzdrojach"
 
wejście do Galerii na podstawie biletu wstępu do Akwarium Gdyńskiego. Serdecznie zapraszamy!

 


29.01.2009
Wystawa fotografii Maęgorzaty Mnich "...a przecież piękne!"
Akwarium Gdyńskie zaprasza na wystawę pt.: ".a przecież piękne!" prezentującą fotografie z kalendarza na rok 2009 wydanego w ramach programu "Gdynia bez barier". Autorką jest młoda artystka - Małgorzata Mnich, która dotyka problemu niepełnosprawności nie wprost, lecz w sposób poetycki i subtelny. Sama o swoich zdjęciach, które znalazły się w kalendarzu pisze:
"Poznając otaczający świat, wartościujemy go, nadajemy pewnego znaczenia ludziom, przedmiotom, wydarzeniom. Stwarzamy sobie ideały, kanony, które mówi�, jak być powinno, a jak być nie powinno. Tymczasem rónorodności świata nie Można zamkn�� w �adnych ramach, a faktu 'inności' traktował w kategorii odrzucenia. Niepełnosprawność nie jest kwestią braku, lecz w�a�nie tego, co być może nie miećci się w przyjątych kanonach. Fotografie te mówią o niepełnosprawności ukazanej poprzez zwykłe przedmioty, które stały się niepełnosprawne ze względu na swoja wadół, inność lub otoczenie, w którym zostały umiejscowione. Czy jednak wpływa to na ich istot�? Czy przysąowiowy kubek z oberwanym uchem przestaje pełniż funkcj� kubka? Nie, po prostu pełni ją inaczej. I tak niepełnosprawność jest kwestią tego, co inne, co nie jest ani lepsze ani gorsze. A z tym, co inne należy się oswoi�. Obserwując otaczający nas świat dojdziemy do wniosku, że du�o w nim niedoskona�ości, rónorodności, czasem bardzo subtelnej i trudnej do uchwycenia. Fotografie te mają ukaza� świat przedmiotów, których niedoskona�ość jest subtelna, a zarazem pozwala na oswojenie tego, co inne."

 

wystawę Można oglądać w Galerii Akwarium Gdyńskiego od 30 stycznia do 28 lutego 2009 r. Pierwsze 30 osób, które przyjdą do Galerii, zostaną obdarowane kalendarzami. wejście - bilet wstępu do Akwarium. Serdecznie zapraszamy!

 


24.10.2008
Wernisa� wystawy fotograficznej "Fish Eyes" Adama Adamskiego
Akwarium serdecznie zaprasza na godzin� 17:00 w piłtek na otwarcie wystawy fotograficznej "Fish Eyes" autorstwa Adama Adamskiego z Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. wystawę będzie Można oglądać codziennie od 24 października do 21 listopada br. Fotografie ukazują artystyczny sposób patrzenia na rybę, a konkretniej na jej oko.
Zapraszamy więc do spotkania "oko w oko" z rybę, a także z autorem zdjęć w dobrym towarzystwie.

 


07.10.2008
Wystawa ekologiczna w Galerii Akwarium "Bałtyk - więcej ch�tnych niż ryb"
Akwarium Gdyńskie ma zaszczyt zaprosię na wystawę ekologiczną, kt�r� stworzyća Federacja Zielonych GAJA. Dotyczy� ona będzie rybo�ówstwa na Morzu Bałtyckim, tzn. gospodarowania zasobami rybnymi, problemie nielegalnych praktyk rybackich, połowach dorsza oraz o biorónorodności i stanie Bałtyku.
Federacja Zielonych GAJA poprzez wystawę zach�ca też do budowania spo�ecznego sprzeciwu wobec połowów niezgodnych z prawem oraz "szarej strefy" funkcjonującej w gospodarce rybnej.

Ulotka - 1 strona
Ulotka - 2 strona