zwierzęta raf koralowych

 

Rafy koralowe nazywane są "lasami tropikalnymi oceanów", gdyż zasiedla je ogromna ilość organizmów. Szacuje się, że na rafach żyje 35-60 tysięcy gatunków zwierząt, w tym 25 tysięcy gatunków ryb. To właśnie ryby są najpiękniejszł wizytówką raf koralowych. Zachwycają rónorodnością kształtów, niezwykł� kolorystyką oraz ciekawymi zachowaniami. spotkać tu Można bajecznie kolorowe chetoniki nazywane motylami czy ustniki, określane mianem ryb - anio�ów. już same nazwy, np. strojniż admira� czy nefrytek krąlewski, pozwalają nam wyobrazią sobie przepych i bogactwo barw tych ryb.
Niektóre z nich mimo piękna są jednak niezwykle niebezpieczne. Majestatyczna skrzydlica ma kolce jadowe, które mogą być groźne nie tylko dla zwierząt morskich, ale również dla nurków. Miło�nicy podwodnych wycieczek muszł również uważa� na drapie�n� mureną.

nefrytek pensetnik lisog�ów
kiełbomiecz skrzydlica murena
błazenek krewetka langusta
jełowiec porcelanka przydacznia

Na rafie koralowej Można obserwował ca�� gam� interesujących zachować ryb. małe błazenki żyją w symbiozie z parzłcymi ukwia�ami, choć inne zwierzęta muszł unikał ich zabójczych czułków, a wargatki sanitarniki bezpiecznie wpływają do wielkich paszczy strzłpieli, aby pomóc im pozbyć się pasożytów.
Niezwykle bogaty jest świat bezkręgowców. W szczelinach rafy kryją się krewetki, langusty, włowidóła, rozgwiazdy, jeżowce, ślimaki i ośmiornice. spotkać tu Można największego małża świata - przydaczniż olbrzymi�, dorastającą do długości 135 cm.