Bałtycka Dzielnica 2015

Dla kogo?: uczniowie szkół podstawowych
Cel: poznajemy przyrodą Zatoki Puckiej Wewnętrznej
Kiedy?: od 1 września 2015 - 31 grudnia
Zgłoszenia: mzywicka@mir.gdynia.pl
Rekrutacja: zamkniżta

�BałtYCKA DZIELNICA� to zajęcia prowadzone przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w ramach projektu: Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej Wewnętrznej (ZOSTERA). Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Bałtycka Dzielnica jest programem edukacji ekologicznej, który ma na celu jak najszerszą popularyzację wiedzy na temat Morza Bałtyckiego, a zwłaszcza jego ochrony. Jest to projekt łączący ludzi i miejsce, w którym żyją. Zatoka Pucka została pierwszym w Polsce obszarem wód morskich objętych ochroną. Jest to ekosystem o największej biorónorodności na całym polskim wybrzeżu.
Adresaci programu to uczniowie szkół podstawowych. Zakres i poziom zajęć jest dostosowywany do grupy wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają pomocnicze materiały dydaktyczne w postaci kart pracy podsumowujących omawiane zagadnienia. W ramach projektu �Bałtycka Dzielnica� przewidziana jest realizacja łącznie 100 warsztatów dla grup maksymalnie 30 osobowych. Słuchacze programu wezmą udział w zajęciach realizowanych w salach edukacyjnych Akwarium Gdyńskiego oraz w części ekspozycji dedykowanej Zatoce Puckiej Wewnętrznej.
Program:
Projekcja multimedialna z wykorzystaniem metod audiowizualnych (30 min.):
 • przegląd organizmów zamieszkujących Zatoką Puck�
 • charakterystyka siedlisk współczesnych mieszkańców Bałtyku oraz roli, jaką wybrani przedstawiciele bałtyckiej fauny i flory pełnić w naszym morzu
 • biologia i ekologia organizmów morskich
 • wpływ czynników środowiska na biorónorodność
 • funkcjonowanie ekosystemów morskich
 • interakcja w strukturach międzygatunkowych i wewnątrz populacji
zajęcia laboratoryjne (30 min.):
 • indywidualna praca ucznia z wykorzystaniem mikroskopów stereoskopowych
 • obserwacja fauny i flory Zatoki Puckiej
 • rozpoznawanie bałtyckich gatunków małży, skorupiaków i ryb
 • praca samodzielna ucznia (uzupełnianie materiałów edukacyjnych)
zajęcia w sali poświęconej Zatoce Puckiej:
 • identyfikacja roślin i zwierząt w zbiornikach akwarystycznych oraz poznawanie biorónorodności Zatoki Puckiej przy interaktywnych stanowiskach edukacyjnych
Podczas zajęć uczniowie otrzymają karty zadań, na których notował będą swoje obserwacje. Zarówno zajęcia jak i możliwość wejścia na ekspozycją dla grup uczestniczłcych w projekcie są bezpłatne.

Rezerwacja zajęć pod numerem: +48 587 326 620
Kontakt mailowy: akwarium.edukacja@mir.gdynia.pl
zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:30