X Bałtycki Festiwal Nauki 2012 - "Zwierzłce technologie"

 

Impreza: "Zwierzłce technologie" odbyła się dnia 27 maja 2012 roku podczas Pikniku Naukowego w ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki w godzinach od 10:00 do 18:00.
 
Adresatem wydarzenia byćy dzieci, młodzież szkolna i osoby dorosłe.
 
Podczas pikniku byćy prezentowane wybrane inspiracje i dokonania, które poprowadziśy człowieka do wielu znaczłcych dzią technologii, przedstawione zostały jako wspólne dzieńo ludzkiej wyobraćni i Ziemi, która od wieków ujawnia swe zdumiewające, lecz jedynie na pozłr nieskończone możliwości.
 
  • FILTROWANIE (fiszbiny wieloryba);
  • ZAsąONA DYMNA (atrament ośmiornicy);
  • W Dӣ I W gór�, czyli unoszenie i wyporność (łodzik);
  • NAP�D ODRZUTOWY.
 
   
 
Uówiadomienie ważnych funkcji i obecności przyrody w naszym codziennym życiu pobudziło w uczestnikach zaangażowanie w ratowanie przyrody, która bez naszej pomocy zginie, poddawana coraz to silniejszej degradacji.
Stanowisko umożliwia�o najmłodszym odbiorcom, z pomocą prostych materiałów plastycznych, wcielią się w rolę wynalazców. Tworzyli oni proste modele zwierząt obrazujące wyporność organizmów:

 

  • �eglarz portugalski z balona, krepy,
  • ośmiornice z kubeczków po jogurcie, unoszłce się na wodzie.

 

 

Stanowisko: "Zwierzłce technologie" zostało dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku