X Bałtycki Festiwal Nauki 2012 - "Obywatele bałtyckiej przestrzeni"

 

Impreza: "Obywatele bałtyckiej przestrzeni" odbyła się dnia 27 maja 2012 r. podczas Pikniku Naukowego w ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki w godzinach od 10:00 do 18:00.
 
Adresatem wydarzenia byćy dzieci, młodzież szkolna i osoby dorosłe.
 
     
 
każdy ekosystem obejmuje wszystkie żywe organizmy wraz ze środowiskiem, w którym one żyją.
 
Idea stanowiska: "Obywatele bałtyckiej przestrzeni" polegała na pokazaniu współczesnych mieszkańców Bałtyku. W specjalnie zaaran�owanym zbiorniku zaprezentowane zostały gatunki obce i rodzime. Ze względu na dość niskie zasolenie wód oraz młody wiek, Bałtyk jest podatny na inwazje obcych gatunków przenoszonych z różnych rejonów świata. Głównie z myślą o "obie�yświatach" przygotowane zostały opisowe paszporty.
 
Przy stanowisku istniała możliwość stworzenia portretu pami�ciowego danego organizmu, widzianego pod mikroskopem, w biotopowym akwarium lub na podstawie informacji zawartych w paszporcie. W tym celu przygotowana została specjalna karta zadania, a dla najmłodszych dzieci kolorowanki.
 
Stanowisko: "Obywatele bałtyckiej przestrzeni" zostało dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku